Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πληροφορικής Microsoft 2016: Υποτροφίες

“Επενδύουμε στην Ελληνική νέα γενιά. Επιβραβεύουμε τους αρίστους”. Πρόγραμμα υποτροφιών για Έλληνες μαθητές και σπουδαστές.

WORLD CHAMPIONSHIP MICROSOFT 2016 – Organizations Scholarships

“Investing in the Greek new generation, we reward the best.“ 30 Scholarships are offered to young Greeks living either in Greece or abroad

Παγκόσμιος διαγωνισμός Πληροφορικής 2002 έως 2015

Μοναδικές υπέροχες εμπειρίες – Διακρίσεις