Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πληροφορικής Microsoft 2016: Υποτροφίες

“Επενδύουμε στην Ελληνική νέα γενιά. Επιβραβεύουμε τους αρίστους”. Πρόγραμμα υποτροφιών για Έλληνες μαθητές και σπουδαστές.

WORLD CHAMPIONSHIP MICROSOFT 2016 – Organizations Scholarships

“Investing in the Greek new generation, we reward the best.“ 30 Scholarships are offered to young Greeks living either in Greece or abroad

Global success for Greek Students and Knowledge Dynamics It Academy

Global success for Greek Students in WorldWide Digital Championship

Οι τελικοί στις άλλες χώρες USA, Australia, U.K, Canada

Οι ημέρες πλησιάζουν και όλοι θέλουν να προκριθούν. Πάνω από 650.000 υποψήφιοι από 90 χώρες

Worldwide Digital Championship Microsoft 2016 – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πληροφορικής 2016

Λάβε μέρος και κέρδισε… Florida – USA – Disneyland Aug 2016

Worldwide Media Coverage

The World Digital Championship is covered every year by the major World Media

Παγκόσμιος διαγωνισμός Πληροφορικής 2002 έως 2015

Μοναδικές υπέροχες εμπειρίες – Διακρίσεις

Microsoft Office 2013: Αναβάθμιση Πιστοποίησης τωρα

Αποκτείστε ή Αναβαθμίστε τα πτυχία σας στην έκδοση Office 2013 πολύ εύκολα και γρήγορα: Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών της Knowledge Dynamics τώρα (Ισχύει μέχρι 7 Μαίου 2016)

Knowledge Dynamics Imagine…

το δυναμικό σας… το όραμά σας… το πάθος μας