Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πληροφορικής Microsoft 2016: Υποτροφίες

“Επενδύουμε στην Ελληνική νέα γενιά. Επιβραβεύουμε τους αρίστους”. Πρόγραμμα υποτροφιών για Έλληνες μαθητές και σπουδαστές.

WORLD CHAMPIONSHIP MICROSOFT 2016 – Organizations Scholarships

“Investing in the Greek new generation, we reward the best.“ 30 Scholarships are offered to young Greeks living either in Greece or abroad